Apie mus

Nacionalinė sporto federacijų asociacija, o trumpiau - NSFA - susibūrė vedini svarbios misijos: telkti Lietuvos sporto bendruomenę ir formuoti progresyvų ir profesionalų požiūrį į sportą. Norime, jog kiekvienas mūsų asociacijos narys jaustųsi palaikomas ir saugus, todėl sąžiningai atstovaujame federacijas sporto ir politiniame gyvenime. Mezgame nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis ir giname NSFA narių interesus. Taip siekiame sukurti aplinką, skatinančią federacijų sportininkus augti, tobulėti ir siekti geriausių rezultatų.
Esame aktyvūs, augantys, o mūsų tikslas - pažanga. Be pažangos nebūtų rezultatų, o rezultatų - be motyvuojančios konkurencijos. Norime, kad Lietuvoje būtų kuriama palanki ir konkurencinga sporto federacijų vystymosi aplinka. Ypatingą dėmesį skiriame veiksniams, kurie didina šalies sporto konkurencingumą tarptautiniame lygmenyje: finansavimo sąlygų gerinimui ir ilgalaikei sporto vystymosi ir plėtros strategijai.
Asociacijos narės yra novatoriškos, pažangios, skaidrios ir atviros Lietuvos žmonėms. Taip drauge kuriame sveiką ir patriotišką visuomenę bei formuojame teigiamą požiūrį į Lietuvos sporto federacijų veiklą. NSFA nares skatiname veikti visos visuomenės labui, todėl palaikome jų vykdomą socialinę ir ekonominę misiją, norą skleisti žinią apie socialiai atsakingą sporto veiklą.
Mes siekiame sukurti stiprią ir ištikimą Asociaciją, todėl plėtojame NSFA narių tarpusavio ryšius, formuojame bendrus siekius ir kartu ieškome priemonių juos įgyvendinti. Norime, kad sporto federacijos ir visuomenė besąlygiškai mumis pasitikėtų, todėl dirbame skaidriai ir profesionaliai, o savo veiklą grindžiame bendradarbiavimo ir lygiavertiškumo principais.
Kas mes esame?
Esame nacionalinė asociacija, vienijanti įvairių sporto šakų federacijas. Esame bendruomenė, kurią vienija bendri interesai, tikslai ir noras skleisti žinią apie sportą.
Ką mes veikiame?
Atstovaujame sporto federacijų interesams, auginame saugią ir motyvuojančią sporto bendruomenę. Kartu kuriame sveiką ir patriotišką visuomenę ir kartu siekiame užsibrėžtų tikslų bei geriausių rezultatų. Po truputį ir ryžtingai keičiame visuomenės ir valdžios institucijų požiūrį į sportą.
Kaip mes dirbame?
Dirbame profesionaliai, drąsiai ir atsakingai. Vertiname Asociacijos narių ir visos visuomenės pasitikėjimą, todėl savo veiklą grindžiame skaidrumu ir lygiaverčiu bendradarbiavimu.

Galerija

Nacionalinė sporto federacijų asociacija

Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius

+370 698 32042

info@nsfa.lt

Visos teisės saugomos, NSFA 2021
crossmenu