Pristatytas Lietuvos sporto memorandumas

2021 11 29

Nacionalinė sporto federacijų asociacija (NSFA), atsižvelgdama į neapibrėžtą Lietuvos sporto padėtį, šį antradienį pristatė sporto ekspertų komandos parengtą Lietuvos sporto memorandumą.

„Šiuo memorandumu siekėme įvardinti esmines Lietuvos sporto problemas bei mūsų siūlomas jų sprendimo gaires. Tačiau pagrindinis mūsų organizacijos tikslas – paskatinti neatidėliotiną Lietuvos sporto vystymosi strategijos parengimą, nuoseklų jos įgyvendinimą bei reikiamų lėšų iš valstybės biudžeto užtikrinimą“, - teigia NSFA direktorius Edis Urbanavičius.

NSFA ekspertų vertinimu, viena didžiausių šių dienų Lietuvos sporto problemų – aiškios strategijos nebuvimas. Lietuvoje šiuo metu neapibrėžti aiškūs plėtros prioritetai ir tikslai, nėra suderinti įvairių institucijų ir organizacijų veiksmai.

Nors valstybės ir savivaldybių investicijos į šalies sportą vien šiemet siekia apie 120 mln. eurų, tačiau sporto sričiai plačiąja prasme nėra keliami aiškūs ir pamatuojami tikslai, nevykdoma būtina procesų ir finansų efektyvumo bei skaidrumo kontrolė.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skaičiavimais vien per 2013-2020 m. laikotarpį valstybės investicijos į sportą siekė 273 267 000 eurų. Finansavimas sportui 2020 m. padidėjo iki 51,2 mln. eurų, nuo 22,3 mln. eurų, skirtų 2013 m. Tačiau federacijų veikla ir valstybės skiriamų lėšų panaudojimas nėra prižiūrimas ir audituojamas.

„Valstybė nėra iškėlusi aiškių tikslų sau ir sporto bendruomenei, kurią reikšmingai finansuoja. Nesant strategijoje įtvirtinto sutarimo ką tiksliai, kada ir kokiu būdu norime pasiekti – valstybės lėšos naudojamos be reikiamo efektyvumo, dažnai be tinkamos kontrolės ir atsakomybės“, - įsitikinęs E. Urbanavičius.

Memorandumo pristatyme kviesti dalyvauti sporto federacijų, asociacijų ir sportininkų bendruomenių atstovai, sporto medikai, Vyriausybės ir Seimo nariai. Renginyje pristatytos aštuonios sporto piramidei svarbiausios sritys ir plėtros kryptys. 

NSFA siūlymu Lietuvos sporto strategija turėtų apimti fizinį aktyvumą ir sveikatingumą bei mėgėjišką sportą, nuosekliai pereinantį į aukšto meistriškumo sportą ir aukšto sportinio meistriškumo sportininkus. Memorandume aiškiai apibrėžiamas nacionalinių valstybės struktūrų, savivaldybių ir federacijų vaidmuo sporto plėtroje, sporto infrastruktūros išsaugojimo ir plėtros gairės, ilgalaikio ir tvaraus sporto finansavimo modelis bei olimpinių idėjų skatinimas.

Pilnas memorandumas pasiekiamas adresu: www.nsfa.lt

Daugiau informacijos:

Nacionalinė sporto federacijų asociacija

Direktorius Edis Urbanavičius

+370 650 22221

edis.urbanavicius@nsfa.lt

< Grįžti į naujienų sąrašą

Nacionalinė sporto federacijų asociacija

Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius

+370 698 32042

info@nsfa.lt

Visos teisės saugomos, NSFA 2021
crossmenu